ارتباط با ما

استان کردستان – شهرستان سنندج – بلوار پاسداران – دانشگاه کردستان – کتابخانه مرکزی – کدپستی: ۱۵۱۷۵-۶۶۱۷۷

تلفن:

واحد اداری: ۰۸۷ – ۳۳۶۲۲۷۰۱

بخش مرجع و لاتین: ۰۸۷ – ۳۳۶۲۲۷۰۱

بخش خدمات فنی: ۰۸۷ – ۳۳۶۶۴۶۰۰  داخلی : ۲۵۳۶ و داخلی ۲۵۳۷

بخش پایان نامه و اطلاع رسانی: ۰۸۷-۳۳۶۲۴۰۰۶

بخش امانت کتاب فارسی، عربی، کردی: ۰۸۷ – ۳۳۶۱۱۴۱۲

واحد تسویه حساب: ۰۸۷ – ۳۳۶۱۱۴۱۲

مرکز اسناد: ۰۸۷ – ۳۳۶۶۴۶۰۰ داخلی ۲۵۴۱

 

نقشه