رکورد قبلیرکورد بعدی

" اس‍ت‍ی‍ون‌ ه‍اوک‍ی‍ن‍گ‌ و ن‍ظری‍ه‌ او درب‍اره‌ ع‍ال‍م‌ ه‍س‍ت‍ی‌ "


نام مرکز : کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 224727
شماره مدرک : ۲۰۱۰۷۵۴۷
سرشناسه : ب‍اس‍ل‍و، ج‍ان‌
: ‎Boslough, John‬
زبان مدرک : فارسی
عنوان و نام پديدآور : اس‍ت‍ی‍ون‌ ه‍اوک‍ی‍ن‍گ‌ و ن‍ظری‍ه‌ او درب‍اره‌ ع‍ال‍م‌ ه‍س‍ت‍ی‌: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍زت‍ری‍ن‌ دان‍ش‍م‍ن‍د زم‍ان‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ان‌ ب‍اس‍ل‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اب‍راه‍ی‍م‌ واح‍دی‍ان‌
وضعيت نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ت‍ف‍ک‍ران‌، ۱۳۸۲.
صفحه شمار : ۱۸۶ ص‌.:م‍ص‍ور؛ ۲۱ س م.
شابک : ‎964-94223-4-x‬
: ‎964-94223-4-x‬
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Stephen Hawking's universe: an introduction to the most remarkable scientist of our time...‬.
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: آش‍ن‍ای‍ی‌؛ ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍زت‍ری‍ن‌ دان‍ش‍م‍ن‍د زم‍ان‌ م‍ا اس‍ت‍ی‍ون‌ ه‍اوک‍ی‍ن‍گ‌ و ن‍ظری‍ه‌ او درب‍اره‌ ع‍ال‍م‌ ه‍س‍ت‍ی‌.
موضوع : ه‍اوک‍ی‍ن‍گ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۴۲ - م‌.‎Hawking, Stophen William‬
: ک‍ی‍ه‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
: ف‍ی‍زی‍ک‍دان‍ان‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
شماره رده : QC۱۶
نشانه اثر : ‭/ه‍۲ب‌۲ ۱۳۸۲
عنوان روي جلد : آش‍ن‍ای‍ی‌ با ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍زت‍ری‍ن‌ دان‍ش‍م‍ن‍د زم‍ان‌ م‍ا اس‍ت‍ی‍ون‌ ه‍اوک‍ی‍ن‍گ‌ و ن‍ظری‍ه‌ او درب‍اره‌ ع‍ال‍م‌ ه‍س‍ت‍ی‌.
عنوان دیگر : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍زت‍ری‍ن‌ دان‍ش‍م‍ن‍د
شناسه افزوده : واح‍دی‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌، م‍ت‍رج‍م‌، - ۱۳۰۴
وضعيت انتشار : p
آدرس ثابت

پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان۱۱۷۷۱۱QC۱۶ ‭/ه‍۲ب‌۲ ۱۳۸۲موجود‭‬
نظرسنجی