رکورد قبلیرکورد بعدی

" ‏‫ب‍ازاره‍ای‌ ای‍ران‍ی‌‮‬ "


نام مرکز : کتابخانه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره رکورد : 224400
شماره مدرک : ‭م‌۸۰-۷۱۳۵
سرشناسه : س‍ل‍طان‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌،‏‫ ‏‫۱۳۳۵ -‬ ‏
زبان مدرک : فارسی
عنوان و نام پديدآور : ‏‫ب‍ازاره‍ای‌ ای‍ران‍ی‌‮‬‏‫/ ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ل‍طان‌زاده‌.‮‬
وضعيت نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‮‬‏‫: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‮‬‏‫، ۱۳۸۰.‮‬
فروست : ‏‫از ای‍ران‌ چ‍ه‌ م‍ی‌دان‍م‌؟‮‬‏‫؛ ۱۱.‮‬
صفحه شمار : ‏‫۱۱۸ص.‮‬‏‫: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌.‮‬
شابک : ‏‫: ‏‫‎964-5799-25-2‬‬‮‬
يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Husayn Sultanzade. Iranian bazars.‎‬‬‎‎‎‎
یادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰.‮‬
: ‏‫چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۳.‮‬
: ‏‫چاپ چهارم: ۱۳۸۶.‮‬
کتابنامه، واژه نامه و نمايه : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۱۰] - ۱۱۸.‮‬
موضوع : بازارها-- ایران
شماره رده : ‏‫‭NA ۶۲۷۵
نشانه اثر : ‭/س۸ب۲‬
شناسه افزوده : دفتر پژوهشهای فرهنگی
آدرس ثابت

پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی۳۸۱۸۷‏‫‭NA ۶۲۷۵‭/س۸ب۲‬موجود‭‬
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی۳۸۱۸۸‏‫‭NA ۶۲۷۵‭/س۸ب۲‬موجود‭‬
نظرسنجی