نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
سنندج ( ۵ )
گندم ( ۴ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
علوم ( ۴۲ )
مهندسی ( ۳۲ )
کشاورزی ( ۳۱ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۴۲ رکورد از ۲۰۱۰۱۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی و تحقیق درباره اثرات مراکز خدمات روستائی و عشایری
شماره راهنما :‭HD‮ ‬۱‮ ‬۱۳۶۹‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :حسنی یکتا، توفیق
تاریخ نشر :‮‭۱۳۶۹‬
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد کارائی استفاده از زبان انگلیسی جهت آموزش در مقاطع و رشته های پزشکی در سال‮‭۱۳۷۹‬
شماره راهنما :‭HE‮ ‬۸‮ ‬۱۳۸۰‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :زن‍دی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۰‬
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :خلاصه پژوهش های شورای تحقیقات از آغاز تا ابتدای سال ‮‭۱۳۷۸‬
شماره راهنما :‭HE‮ ‬۶‮ ‬۱۳۷۸‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :حنیفی، محمدحسن
تاریخ نشر :‮‭۱۳۷۸‬
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تعیین شیوع فقر آهن در زنان ‮‭۴۵-۱۵‬ سال استان کردستان
شماره راهنما :‭HD‮ ‬۷‮ ‬۱۳۷۹‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :رشیدیان، منوچهر
تاریخ نشر :‮‭۱۳۷۹‬.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی سلامت روانی دانش آموزان شهر سنندج و عوامل مرتبط با آن در سال ‮‭۱۳۷۸‬
شماره راهنما :‭HC‮ ‬۵‮ ‬۱۳۷۸‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :یوسفی، فایق
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :ارزش ها و نگرش های ایرانیان
شماره راهنما :‭HD‮ ‬۹‮ ‬۱۳۸۰‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر طرح های ملی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۰‬
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :انگیزش
شماره راهنما :‭HC‮ ‬۱۰‮ ‬۱۳۸۱‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :م‍ح‍م‍دی‌، م‍ری‍م‌
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۱‬.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
شماره راهنما :‭G‮ ‬۱۱‮ ‬۱۳۸۱‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :سازمان جهاد کشاورزی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۱‬.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :طراحی و اعتباربخشی الگوی جامع و معتبر نیاز سنجی برنامه‌درسی مدرسه-محور‮‭(SBCNA)‬
شماره راهنما :‭HE‮ ‬۱۲‮ ‬۱۳۸۱‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :فتحی واجارگاه، کورش
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۱‬
ناشر :سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :نیتراسیون انتخابی فنول ها با نیتریک اسید و نمک های آن ، در حضور مقادیر کاتالیتیکی از هتروپلی اسیدها و پلی اکسومتالات ها
شماره راهنما :‭SC‮ ‬۱۳‮ ‬۱۳۸۳‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :امانی، کمال
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۳‬
ناشر :علوم
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تهیه هیدروگراف واحد مصنوعی حوضه آبریز سیروان
شماره راهنما :‭EF‮ ‬۱۴‮ ‬۱۳۸۴‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :بهرامی، جمیل
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۴‬
ناشر :مهندسی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مدل ترکیب موضعی جدید برای محلول های الکترو لیتی و پلیمری
شماره راهنما :‭SC‮ ‬۱۵‮ ‬۱۳۸۴‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :صادقی، رحمت
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۴‬
ناشر :علوم
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی و تعیین بهای تمام شده( هزینه‌سرانه) یک دانشجو در دانشگاه کردستان
شماره راهنما :‭HG‮ ‬۱۶‮ ‬۱۳۸۴‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :شیرزاده، جلال
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۴‬
ناشر :علوم انسانی و اجتماعی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :درجه بندی و تعیین کیفیت میوه گردو با استفاده از خصوصیات فیزیکی آن
شماره راهنما :‭GC‮ ‬۱۷‮ ‬۱۳۸۴‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :گل پیرا، هیوا
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۴‬
ناشر :کشاورزی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :قهرمانان آرمانی ایرانیان
شماره راهنما :‭LC‮ ‬۱۸‮ ‬۱۳۸۴‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :مالمیر، تیمور
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۴‬
ناشر :ادبیات و زبان های خارجی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :پتروگرافی و پترولوژی ولکانیک های کرتاسه شمال سنندج
شماره راهنما :‭EG‮ ‬۱۹‮ ‬۱۳۸۴‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :ع‍زی‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۴‬
ناشر :مهندسی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :سنتز برخی از حلقه های سیکلوپنتا دی انی پر استخلاف پایدار
شماره راهنما :‭SC‮ ‬۲۰‮ ‬۱۳۸۴‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :نصیری، فاروق
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۴‬
ناشر :علوم
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تعادل مایع - بخار سیستم های پیچیده پلیمر+نمک+ آب. نتایج تجربی و مدلسازی با استفاده از یک مدل جدید
شماره راهنما :‭SC‮ ‬۲۱‮ ‬۱۳۸۴‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :صادقی، رحمت معتمدی، مسعود
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۴‬
ناشر :علوم
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تحلیل منحنی سرعت-شتاب ستاره های دوتایی طیفی به وسیله رگرسیون غیر خطی
شماره راهنما :‭SE‮ ‬۲۲‮ ‬۱۳۸۴‮ کتابخانه‌مرکزی‬‬
پدیدآور :کرمی، کیومرث
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۴‬
ناشر :علوم
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :ساختمان (بتا، آلفا)-مشتقهای حلقه ماتریسی
شماره راهنما :‭SB‮ ‬۲۳‮ ‬۱۳۸۴‬
پدیدآور :قصیری، محمدنادر
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۴‬
ناشر :علوم
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو