نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال دانشگاه کردستان
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
نقد ادبی ( ۷۸ )
شعر عربی ( ۷۵ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
دارالفکر ( ۲۰۰ )
دارالجیل ( ۱۱۱ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
کتاب عربی ( ۵۱۷۸ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب عربی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۱۷۸ رکورد از ۱۱۱۰۴۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب عربی
عنوان :احسن لحساسنه
شماره راهنما :‭BP۱۵۵‮ ‬/م۴ت۵۰۴‬
پدیدآور :لحساسنه، احسن
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۹‬ش=‮‭۲۰۱۰‬م=ه‮‭۱۴۳۱‬.
ناشر :دارالاسلام
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
2.
کتاب عربی
عنوان :اختلاف الدارین و اثره فی احکام المناکحات و المعاملات
شماره راهنما :‭BP۱۶۹/۷‮ ‬/ف۶،‮الف‬۳‬
پدیدآور :فطائی، اسماعیل لطفی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۷۷‬ش=‮‭۱۴۱۸‬ق=م‮‭۱۹۹۸‬.
ناشر :دارالسلام
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
3.
کتاب عربی
عنوان :المقارنات التشریعی‍ة بین القوانین الوضعی‍ة المدنی‍ة و التشریع الاسلامی، مقارن‍ة بین فقه القانون الفرنسی و مذهب الامام مالک بن انس رضی الله عنه
شماره راهنما :‭BP۱۷۸/۸۷‮ ‬/ح۵م۷‬
پدیدآور :حسین، عبدالله علی، ‮‭۱۸۸۹‬
تاریخ نشر :‮‭۲۰۰۱‬م=ه‮‭۱۳۷۹=۱۴۲۱‬.
ناشر :دار السلام
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
4.
کتاب عربی
عنوان :ترجمه ی فارسی صفوه التفاسیر : گلچینی از معتبرترین تفاسیر قرآن کریم
شماره راهنما :‭م BP۹۸‮ ‬/ص۲،ص ۷۰۴۱‬
پدیدآور :صابونی، محمدعلی، ‮‭۱۹۲۶‬ - م
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۵‬.
ناشر :شرکه ابناء شریف الانصاری: با همکاری انتشارات ویژه نشر
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
5.
کتاب عربی
عنوان :قلاده الجواهر فی ذکر الغوث الرفاعی و اتباعه الاکابر
شماره راهنما :‭BP۲۹۱/۵۴‮ ‬/ر۷‮الف‬۲‬
پدیدآور :ابو الهدی صیادی، محمد بن حسن، ‮‭۱۹۰۹ - ۱۸۴۹‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۵۹‬ش=‮‭۱۴۰۰‬ق=م‮‭۱۹۸۰‬.
ناشر :دارالکتب العلمیه
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
6.
کتاب عربی
عنوان :ابی بن کعب: الرجل و المصحف
شماره راهنما :‭م BP۲۸/۶‮ ‬/ش۷س۸‬
پدیدآور :شعبان، حلمی زعلوی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۷۰‬.
ناشر :العامه الکتاب
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
7.
کتاب عربی
عنوان :اتجاهات التجدید فی التفسیر القرآن الکریم
شماره راهنما :‭م BP۹۸‮ ‬/ش۴،‮الف‬۳‬
پدیدآور :شریف، محمد ابراهیم
تاریخ نشر :‮‭۱۴۲۹‬ق=م‮‭۱۳۸۷=۲۰۰۸‬.
ناشر :دار السلام
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
8.
کتاب عربی
عنوان :اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات
شماره راهنما :‭م BP۱۴۱/۵‮ ‬/ح۴۲۰۴،‮الف‬۲‬
پدیدآور :حر عاملی، محمد بن حسن، ‮‭۱۱۰۴ - ۱۰۳۳‬ق
تاریخ نشر :‮‭۱۳۶۶‬.
ناشر :دار الکتب الاسلامیه
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
9.
کتاب عربی
عنوان :اثر العرف فی فهم النصوص‌؛ (قضایا المراه انموذجا)
شماره راهنما :‭BP۱۶۹‮ ‬/ع۸‮الف‬۲‬
پدیدآور :علوانی، رقیه طه جابر
تاریخ نشر :‮‭۱۴۲۴‬ه= ‮‭۲۰۰۳‬م.
ناشر :دار الفکر المعاصر؛ دار الفکر
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
10.
کتاب عربی
عنوان :احکام الاسره فی الفقه الاسلامی: فقه المواریث
شماره راهنما :‭KRM۷۷۰‮ ‬/ع۲،‮الف‬۳‬
پدیدآور :عبدالحمید، نظام الدین
تاریخ نشر :‮‭۱۴۰۶=۱۳۶۵‬ه=م‮‭۱۹۸۶‬.
ناشر :جامعه بغداد
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
11.
کتاب عربی
عنوان :احکام الترکات و المواریث فی الاموال و الاراضی
شماره راهنما :‭KRM۷۷۰‮ ‬/م۳‮الف‬۳‬
پدیدآور :سماره، محمد
تاریخ نشر :‮‭۲۰۰۲‬م=ش‮‭۱۳۸۰‬.
ناشر :الدار العلمیه الدولیه و دار الثقافه للنشر و التوزیع
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
12.
کتاب عربی
عنوان :اساس البلاغه
شماره راهنما :‭PJA۲۰۲۸‮ ‬/ز۷‮الف‬۵‬
پدیدآور :زمخشیری، محمود بن عمر، ق‮‭۴۶۷ - ۵۳۸‬
ناشر :دارالمعرفه.
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
13.
کتاب عربی
عنوان :اصول الایمان و الاسلام
شماره راهنما :‭BP۸۷/۱۷۸‮ ‬/‮الف‬۵ز۲‬
پدیدآور :زحیلی، وهبه
تاریخ نشر :‮‭۱۴۳۰‬ .ق=‮‭۲۰۰۹‬.
ناشر :دارالفکر
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
14.
کتاب عربی
عنوان :اصول الفقه
شماره راهنما :‭BP۱۵۷‮ ‬/ز۹‮الف‬۶‬
پدیدآور :زهیر، محمد ابوالنور
تاریخ نشر :م‮‭۱۳۸۲=۲۰۰۴‬.
ناشر :دار المدار الاسلامی
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
15.
کتاب عربی
عنوان :اصول الفقه: تاریخه و رجاله
شماره راهنما :‭BP۱۵۹/۸‮ ‬/‮الف‬۵،‮الف‬۵۸‬
پدیدآور :اسماعیل، شعبان محمد
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۹‬ش=‮‭۱۴۳۱‬ق=م‮‭۲۰۱۰‬.
ناشر :دارلاسلام
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
16.
کتاب عربی
عنوان :اعراب مائه آیه من سوره البقره فی الصرف و النحو و المعانی
شماره راهنما :‭BP۸۲/۸‮ ‬/ز۷‮الف‬۶‬
پدیدآور :زعبی، محمد عفیف
تاریخ نشر :‮‭۱۳۵۱‬.
ناشر :نشر ادب الحوزه
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
17.
کتاب عربی
عنوان :اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد
شماره راهنما :‭م PJ۶۶۲۲‮ ‬/ش۴‮الف‬۷‬
پدیدآور :شرتونی، سعید، ‮‭۱۹۱۲ - ۱۸۴۹‬
تاریخ نشر :‮‭۱۹۹۲‬.
ناشر :مکتب لبنان
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
18.
کتاب عربی
عنوان :الاتقان فی علوم القرآن
شماره راهنما :‭BP۸۲‮ ‬/س۹‮الف‬۲‬
پدیدآور :سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، ‮‭۹۱۱ - ۸۴۹‬ق
ناشر :ذوی القربی.
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
19.
کتاب عربی
عنوان :الاحکام الصغری
شماره راهنما :‭KRM۳۸۰۰‮ ‬/‮الف‬۳،‮الف‬۶‬
پدیدآور :عبدالله ابی بکر محمد
تاریخ نشر :‮‭۲۰۰۱‬م=‮‭۱۳۸۰‬ش=ق‮‭۱۴۲۲‬.
ناشر :دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
20.
کتاب عربی
عنوان :الادب و مذاهبه
شماره راهنما :‭PN۵۹۵‮ ‬/ع۴م۸‬
پدیدآور :الشوباشی، محمد مفید
تاریخ نشر :‮‭۱۹۷۰‬.
ناشر :الهیئه المصریه للتالیف و النشر
نوع ماده :کتاب عربی
کتاب عربی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو