نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
رومان ( ۱۰۹ )
‏ڕومان ( ۱۰۸ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
سه‌رده‌م ( ۲۷۳ )
ئاراس ( ۱۹۹ )
گوتار ( ۱۶۲ )
ئه‌ندیشه ( ۱۳۲ )
موکریانی ( ۱۲۷ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
کتاب کردی ( ۶۰۴۱ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب کردی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۶۰۴۱ رکورد از ۲۰۱۰۱۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب کردی
عنوان :بارودوخی کورد له چه‌ند بابه‌تیکی یاسای نیوده‌وله‌تاندا
شماره راهنما :‭DS۵۹‮ ‬/ک۸،گ۹‬
پدیدآور :گول، مارف عومه‌ر
تاریخ نشر :‮‭۲۰۰۵ = ۱۳۸۴‬.
ناشر :چاپخانه‌ی روون
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
2.
کتاب کردی
عنوان :پیش‌بینیه کانی عیل به گی جاف [ایل بیگی جاف]
شماره راهنما :‭PK ۶۹۰۸ /۹‭/‮الف‬۹پ۹‬ ۱۳۶۰
پدیدآور :ایل بیگی جاف، ق‮‭۸۹۸ - ۹۶۱‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۶۰‬.
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
3.
کتاب کردی
عنوان :ته‌وژمی خه‌یال
شماره راهنما :‭PK ۶۹۰۸ /۹‭/ن۳ت۹‬ ۱۳۶۸
پدیدآور :نه‌جاری، سه‌عید، ‮‭۱۹۵۷‬ - ز
تاریخ نشر :‮‭۱۳۶۸ = ۱۱۹۸۹‬.
ناشر :موحه‌ممه‌دی
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
4.
کتاب کردی
عنوان :حدیقه سلطانی: احوال و آثار شاعران برجسته کرد و کردی سرایان باختران از عهد تیموری تا عصر حاضر
شماره راهنما :CT۱۹۱۹‭/س۸ح۴‬ ۱۳۶۴
پدیدآور :سلطانی نجف آبادی، محمدعلی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۶۴‬.
ناشر :کلهر
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
5.
کتاب کردی
عنوان :داستانهای کهن کردی به دو زبان فارسی و کردی و ‮‭۴۲۰‬ په ندو زاراوه
شماره راهنما :‭PK۶۹۰۸ /۹۲‭/ل۵د۲‬ ۱۳۷۰
پدیدآور :لسکو، روژه، ‮‭۱۹۱۴ - ۱۹۷۵‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۷۰‬.
ناشر :چاپخانه رودکن
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
6.
کتاب کردی
عنوان :دمدم (داستان)
شماره راهنما :‭PK۶۹۰۹‮ ‬/ف۹،ش۲‬
پدیدآور :شامیلوف، عه‌ره‌ب
تاریخ نشر :‮‭۱۹۷۵‬.
ناشر :کوری زانیاری کورد
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
7.
کتاب کردی
عنوان :دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی: تافگه‌ی ئه‌وین
شماره راهنما :‭PIR۵۴۲۶‮ ‬/ک۳۸،آ۴‬
پدیدآور :ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
تاریخ نشر :‮‭۱۳۹۱‬.
ناشر :دانشگاه کردستان
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
8.
کتاب کردی
عنوان :دیوانی ره هبه ر (دیوان رهبر)
شماره راهنما :PK ۶۹۰۸ /۹‭/ش۹د۹‬ ۱۳۸۹
پدیدآور :شیخ سه عید، شیخ ته ها
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۹‬ش =م‮‭۲۰۱۰‬.
ناشر :ره نج
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
9.
کتاب کردی
عنوان :دیوانی صه یدی
شماره راهنما :‭PK ۶۹۰۸ /۹۲‭/‮ص‬۹د۹‬ ۱۳۴۹
پدیدآور :صیدی، محمد سلیمان بن محمود، ق‮ ‭۱۱۹۹ - ۱۲۶۵‬
تاریخ نشر :م‮‭۱۹۷۱‬.
ناشر :چاپخانه ی کامه رانی سلیمانی
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
10.
کتاب کردی
عنوان :دیوانی عارفی ربانی شیخ احمد جزیری مه شهور به: مه لای جزیری
شماره راهنما :‭PIR۶۲۲۷/۶‮ ‬/د۹‬
پدیدآور :جزیری، احمدبن محمد
تاریخ نشر :‮‭۱۳۶۱‬.
ناشر :سروش
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
11.
کتاب کردی
عنوان :دیوانی محوی
شماره راهنما :‭PK ۶۹۰۸ /۹‭/م۳۹م۴‬ ۱۳۶۷
پدیدآور :محوی، موحه ممه دی
تاریخ نشر :‮‭۱۳۶۷‬.
ناشر :صلاح الدین ایوبی
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
12.
کتاب کردی
عنوان :دیوانی نالی
شماره راهنما :‭PK ۶۹۰۸ /۹‭/ن۲م۴‬ ۱۳۶۴
پدیدآور :نالی، خدر، ‮‭۱۸۵۶ - ۱۸۰۰‬م
تاریخ نشر :‮‭۱۳۶۴‬.
ناشر :صلاح الدین ایوبی
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
13.
کتاب کردی
عنوان :دیوانی وه فایی
شماره راهنما :PK ۶۹۰۸ /۹‭/و۷د۹‬ ۱۳۶۴
پدیدآور :وفایی، عبدالرحیم
تاریخ نشر :‮‭۱۳۶۸‬.
ناشر :صلاح الدین ایوبی
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
14.
کتاب کردی
عنوان :رساله‌ی عشق له‌مه وله‌وی ناسیدا
شماره راهنما :‭PIR۸۵۵۴‮ ‬/س۹ر۵‬
پدیدآور :سنه‌یی، سوران
تاریخ نشر :‮‭۱۳۷۰‬.
ناشر :ناوه ندی بلاوکردنه وه‌ی فه‌رهه‌نگ وئه‌ده‌بی کوردی (ئینتشاراتی سه‌لاحه دینی ئه ییووبی)
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
15.
کتاب کردی
عنوان :زمانی یه کگرتووی کوردی
شماره راهنما :PK ۶۹۰۱‭/ن۲ز۸‬ ۱۳۵۵
پدیدآور :نه به ز، جه مال
تاریخ نشر :‮‭۱۳۵۵‬ش=م‮‭۱۹۷۶‬.
ناشر :خویندکارانی کورد له ئه روپا
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
16.
کتاب کردی
عنوان :سه هفت بند اشعاری به زبان کردی
شماره راهنما :PK ۶۹۰۸ /۹‭/س۹س۹‬ ۱۳۶۰
پدیدآور :سیدزاده هاشمی،محمدفاتح
تاریخ نشر :‮‭۱۳۶۵‬.
ناشر :امیرکبیر
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
17.
کتاب کردی
عنوان :شاهنامه کردی
شماره راهنما :‭PIR۴۴۹۵‬‭‭/گ۹ش۲‬ ۱۳۸۹
پدیدآور :گ‍وران‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۸‬ -.
ناشر :آنا
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
18.
کتاب کردی
عنوان :شه‌ره‌فنامه
شماره راهنما :‭DS۵۹‬‭/ب۴ک۴۲‬ ۱۳۶۰
پدیدآور :ب‍دل‍ی‍س‍ی‌، ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌
تاریخ نشر :‮‭۱۹۷۳‬.
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
19.
کتاب کردی
عنوان :شه‌ریعه‌تی ئیسلام به پی ی په‌یره‌وی ئیمامی شافعی
شماره راهنما :‭BP۱۷۶/۲‮ ‬/م۳ش۹‬
پدیدآور :مدرس، عبدالکریم
تاریخ نشر :: ‮‭۱۹۷۲‬م=‮‭۱۳۹۲‬ق=ش‮‭۱۳۵۱‬.
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
20.
کتاب کردی
عنوان :فیربونا زمانا کوردی به لاتین
شماره راهنما :PK۶۹۰۴‭/‮الف‬۸آ۹‬ ۱۳۴۶
پدیدآور :اکری، مقدم عزیز
تاریخ نشر :‮‭۱۳۴۶‬ش =م‮‭۱۹۶۷‬.
ناشر :چاپخانه کردستان
نوع ماده :کتاب کردی
کتاب کردی[کتاب]
مرکز :دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو